19º COGRESO GALEGO DE MESTRES DE JUDO - XXII CEA DE GALA

09-10/06/2018

A unión entre deportistas, profesores, clubs e Federación existente en Galicia e a aposta por un ambicioso proxecto deportivo integral baseado no convencemento de que a frase "só viaxarás máis rápido pero xuntos chegaremos máis lonxe" son as claves para un novo un ano de éxitos deportivos.

FOTOGRAFÍAS CONGRESO - SERGIO DOMENECH

FOTOGRAFÍAS CONGRESO - EDUARDO CERVELLÓ

FOTOGRAFÍAS GALA - COCKTAIL

FOTOGRAFÍAS GALA - ENTREGAS

FOTOGRAFÍAS GALA - MESAS

- Fotografías Cortesía Javier Arias -

Arquivo Xeral de Publicacións 2018

DOCUMENTO

Loading